ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 024503501-4 โทรสาร 028923905 หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ snws.ac.th@gmail.com ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนเด็ก เพียงกรอก บัตรประชาชน และบัตรนักเรียน ตามลิงค์ที่แจ้งไว้ครับ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx
คณะผู้บริหาร
social


ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงานโรงเรียน
สารสนเทศประกาศรับสมัครหลักสูตร STEM class Room และโปรแกรม EP

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4. หลักสูตร “สเต็มศึกษา”(science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)  การเรียนรู้ที่บูรณาการ การจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หลักสูตร เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโลจิสติก

ระหว่างวันที่  20-24 กุมภาพันธ์  2559

สอบวันที่       6        มีนาคม     2559

ประกาศผล                 มีนาคม     2559   

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
กิจการนักเรียน
ลิงค์น่าสนใจ
แหล่งเรียนรู้
QRCode